Fast Food Restaurant

Kinara Cafe

MI Road, Kishan Pol
  • About

Kinara Cafe, Kishan Pol, Jaipur


Address

Shop 1, Kamla Nehru Market East, Ajmeri Gate, Behind Petrol Pump, MI Road, Jaipur, Kishan Pol, Jaipur