Souka - The Assamese Kitchen

Khirki Extension
  • About

Souka - The Assamese Kitchen, Khirki Extension, New Delhi


Address

129/B, Khirki Village, Malviya Nagar, New Delhi, Khirki Extension, New Delhi