Old Madras Bakers

Aminijikarai
  • About

Old Madras Bakers, Aminijikarai, Chennai


Address

8/9, Nelson Manickam Road, Choolaimedu, Mehta Nagar, Aminijikarai, Chennai

Phone no.

+91 7358301420